ngày chẵn ngày lẻ trong excel(Trò chơi xúc xắc dân gian trực tuyến)

Trò chơi xúc xắc dân gian trực tuyến: Ngày chẵn hay ngày lẻ trong Excel
ngày chẵn ngày lẻ trong excel(Trò chơi xúc xắc dân gian trực tuyến)
Trò chơi xúc xắc dân gian là một trò chơi phổ biến và gắn liền với cuộc sống của nhiều người. Trong trò chơi này, người chơi sẽ thực hiện xúc xắc và dự đoán xem tổng điểm của ba viên xúc xắc có là ngày chẵn hay ngày lẻ. Với sự tiện ích của Excel, chúng ta có thể tạo ra một trò chơi xúc xắc dân gian trực tuyến để giúp người chơi thử vận may và đồng thời rèn luyện kỹ năng sử dụng Excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo trò chơi xúc xắc dân gian trong Excel và áp dụng công thức để xác định ngày chẵn hay ngày lẻ từ tổng điểm của ba viên xúc xắc.
Đầu tiên, chúng ta cần tạo ba ô để nhập các kết quả của ba viên xúc xắc. Đặt tên cho ba ô này là “Xúc xắc 1”, “Xúc xắc 2”, và “Xúc xắc 3”. Sau đó, chúng ta sử dụng các hàm như RAND và RANDBETWEEN để tạo ra các số ngẫu nhiên từ 1 đến 6 để mô phỏng việc quả xúc xắc. Bạn có thể nhập các công thức sau vào ô tương ứng:
– Ô “Xúc xắc 1”: =RANDBETWEEN(1,6)
– Ô “Xúc xắc 2”: =RANDBETWEEN(1,6)
– Ô “Xúc xắc 3”: =RANDBETWEEN(1,6)
Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một ô để tính tổng của ba ô “Xúc xắc”. Đặt tên cho ô này là “Tổng điểm”. Sử dụng công thức tổng để tính toán tổng của ba ô “Xúc xắc” như sau:
– Ô “Tổng điểm”: =SUM(Xúc xắc 1:Xúc xắc 3)
Bây giờ, chúng ta tạo một ô để xác định xem tổng điểm của ba viên xúc xắc có phải là ngày chẵn hay ngày lẻ không. Đặt tên cho ô này là “Ngày chẵn hay ngày lẻ”. Sử dụng công thức IF để xác định bằng cách kiểm tra tổng điểm chia hết cho 2 hay không:
– Ô “Ngày chẵn hay ngày lẻ”: =IF(MOD(Tổng điểm,2)=0,”Ngày chẵn”,”Ngày lẻ”)
Bằng cách sử dụng công thức trên, nếu tổng điểm chia hết cho 2, ô “Ngày chẵn hay ngày lẻ” sẽ hiển thị “Ngày chẵn”, ngược lại, nó sẽ hiển thị “Ngày lẻ”.
Cuối cùng, chúng ta có thể thiết kế giao diện người dùng trực quan cho trò chơi xúc xắc dân gian trong Excel bằng cách sử dụng các tiện ích như nút “Xúc xắc” và biểu đồ để thể hiện tỷ lệ số ngày chẵn và ngày lẻ. Việc thiết kế giao diện phụ thuộc vào sở thích và khả năng sử dụng của bạn.
Trên đây là cách sử dụng ngày chẵn ngày lẻ trong Excel để tạo một trò chơi xúc xắc dân gian trực tuyến. Việc sử dụng Excel để tạo trò chơi không chỉ thú vị mà còn giúp bạn rèn luyện kỹ năng sử dụng công thức và tính toán. Hãy thử áp dụng và tận hưởng trò chơi này ngay trên Excel của bạn!