wordpresscách lấy bài viết được đánh dấu sticky(Bí mật đồng hành cùng con thuyền)

Để lấy bài viết được đánh dấu “sticky” và sử dụng nó làm tiêu đề để tạo bài viết 1500 từ trên WordPress, bạn có thể làm như sau:
1. Đăng nhập vào trang quản trị WordPress của bạn.
wordpresscách lấy bài viết được đánh dấu sticky(Bí mật đồng hành cùng con thuyền)
2. Trong menu bên trái của trang quản trị, điều hướng đến “Bài viết” -> “Tất cả bài viết”.
3. Giao diện “Tất cả bài viết” hiển thị danh sách các bài viết trên trang web của bạn. Tìm và nhấp chuột vào bài viết có tiêu đề “Bí mật đồng hành cùng con thuyền” nếu có.
4. Sau khi mở bài viết “Bí mật đồng hành cùng con thuyền”, copy đoạn tiêu đề của bài viết.
Sau khi đã lấy được tiêu đề của bài viết “Bí mật đồng hành cùng con thuyền”, bạn có thể sử dụng nó để tạo bài viết với 1500 từ bằng tiếng Việt theo ý muốn của bạn.